Ruimte voor Ruimdenkers is een platform van de Provincie Overijssel.

Ruimtelijk- maatschappelijk relevante vraagstukken worden op een ruimdenkende manier benaderd: buiten de kaders en van de gebaande paden.

Op het snijvlak van verschillende disciplines, want juist daar ontstaan nieuwe ideeën, inzichten en oplossingen.

Editie 2015: Ruimte & Zorg

Editie 2014: leegstand