Dieger ten Berge (Team Jos): Naar een kleinschalige zorginfrastructuur

De Ruimdenkersmanifestatie vormde het eind van de visiefase en de start van de projectuitvoering: van denken naar doen, dus de dag werd besloten met een projectenveiling. Iedereen die wilde meewerken aan de visies van de Ruimdenkers mocht bij zijn of haar Ruimdenker op het podium stappen. Meteen dezelfde dag zijn vier werkgroepen ontstaan die aan de slag gaan om de visies uit te werken tot concrete projecten. Uit elke werkgroep hebben wij één persoon gevraagd naar zijn of haar beleving van de dag, motivatie en inbreng in de werkgroep. In dit blog komt teamleider Innovatie en Beleid Maatschappelijk Domein van Bestuursdienst Ommen-Hardenberg Dieger ten Berge (Team Jos) aan het woord.

 

Werkgroep Jos de Blok

Het aanbod in de zorg is ontstaan vanuit opvattingen in de jaren’70 en ’80 over kwaliteit, efficiency, betaalbaarheid et cetera. Veel van deze opvattingen hebben geleid tot instituten, organisaties waarvan het de vraag is of het goede oplossingen oplevert voor de problemen waar mensen mee te kampen hebben. Zijn ziekenhuizen nog wel nodig, is er geen beter alternatief voor verpleeghuizen, bieden jeugdzorg en GGZ-instellingen wel de juiste oplossingen? Als we nu al deze instituten niet zouden hebben, zouden we dan opnieuw een dergelijke zorginfrastructuur opbouwen? Zouden we zorgorganisaties op de huidige manier vormgeven? Wat gebeurt er als we opnieuw zouden beginnen?

Vanuit deze optiek wil Jos concreet, samen met lokale partijen, op lokale schaal experimenteren met verschillende concepten waarbij zowel de waarde van de concepten kunnen worden getest, maar ook de processen die leiden tot een succesvolle implementatie van de concepten.

 

diegerOok Dieger ten Berge (teamleider Bestuursdienst Ommen-Hardenberg) hoorde het verhaal van Jos tijdens de manifestatie aandachtig aan. Hij herinnert zich deze dag als een goed georganiseerde bijeenkomst op een mooie locatie. BuzzMaster als manier om interactie te krijgen kende hij al en hij vond het geweldig om meteen te kunnen reageren op elkaar. De verhalen van de vier sprekers vond hij zeer boeiend en inspirerend, maar het was wel een lange zit die middag. Dieger had graag tussen de verhalen door persoonlijk met mensen van gedachten willen wisselen.

Maar daar krijgt hij nu alle gelegenheid voor, want hij heeft zich aangesloten bij de werkgroep van Jos de Blok. Dat hij voor Jos koos, kwam niet als een verrassing. De heren kennen elkaar nu al zo’n twee jaar. Jos en andere medewerkers van Buurtzorg hebben geholpen de sociale wijkteams in gemeente Ommen-Hardenberg op te zetten. Jos en Dieger delen dezelfde visie over hoe je mensen in hun karakter neerzet in een organisatie, namelijk door zo min mogelijk management en zo veel mogelijk verantwoordelijkheid voor de mensen op de werkvloer. Bovendien kijken ze op eenzelfde manier tegen zorg aan. Ze zijn ervan overtuigd dat de zorg veel simpeler geregeld kan worden in Nederland: veel meer op lokaal niveau en veel minder door grote instituties. Dus toen Jos op het podium stond, dacht Dieger, nu kunnen we er echt mee aan de slag!

Jos’ ambitie is nu om een gebied in Nederland te pakken, bijvoorbeeld een gebied als Vechtdal, en daar op wijk- of buurtniveau een zorginfrastructuur op te zetten die kleinschalig is, waarin je een huisarts en wijkverpleegkundige kunt verbinden aan een sociaal wijkteam. “Die ambitie delen wij, dus daar willen wij nu werk van maken”, aldus Dieger.

Nu de vakantieperiode voorbij is, kan de werkgroep bij elkaar komen en de ideeën uitwerken. “Stap één is, op basis van een stuk ambitie die wij met elkaar delen, er gewoon vol voor gaan! Geld en andere zaken volgen daarna ook wel. Het zou mooi zijn als de provincie als aanjager van de Ruimdenkers dit ook gaat doen.” Dieger heeft er zin in. Maar hij niet alleen; verschillende mensen in Hardenberg hebben hem laten weten nieuwsgierig te zijn naar wat er gaat gebeuren.

De passie en de overtuiging hebben dat de werkgroep verschil gaat maken, is een goed begin. Maar er moet ook daadwerkelijk iets gebeuren, dus wat gaat Dieger doen? “Ik werk voor de gemeenten Ommen en Hardenberg, dus ik kijk vanuit de perspectieven van de gemeente wat wij kunnen betekenen om een experiment of wat dan ook mogelijk te maken. Bovendien ben ik betrokken bij Vitaal Vechtdal waar we samenwerken met ziekenhuizen, huisartsen en veel werkgevers. Dus als de wijkverpleging moet worden verbonden aan de ziekenhuizen en de huisartsen – ook op buurtniveau – dan kunnen wij dat als gemeente helpen organiseren. Dus wij geven de ruimte, wij verbinden en wij gaan iedereen enthousiasmeren!”

 Reacties op Dieger ten Berge (Team Jos): Naar een kleinschalige zorginfrastructuur

  1. isabelle Peters schreef:

    Hoi,
    ik had mij ook opgegeven bij het team van Jos De Blok…weliswaar niet op het podium gaan staan..vond ik mijzelf op dat moment niet belangrijk genoeg (verzorgende IG), maar ik heb mij achteraf wel opgegeven, zowel bij Jos de Blok als bij iemand van de organisatie..dat zou doorgegeven worden, maar ik hoorde hier verder niks over…misschien vergeten? of nog niet aan de orde?
    Groetjes, Isabelle

  2. Ruimte voor Ruimdenkers schreef:

    Dat is vreemd. Neem even contact op met Feddo Zielstra van de provincie: f.zielstra@overijssel.nl. Hij zal je verder kunnen helpen!

Plaats een reactie