Monique Esselbrugge (Team Daan): Van lege plek naar bruisende ontmoetingsplek

De Ruimdenkersmanifestatie vormde het eind van de visiefase en de start van de projectuitvoering: van denken naar doen, dus de dag werd besloten met een projectenveiling. Iedereen die wilde meewerken aan de visies van de Ruimdenkers mocht bij zijn of haar Ruimdenker op het podium stappen. Meteen dezelfde dag zijn vier werkgroepen ontstaan die aan de slag gaan om de visies uit te werken tot concrete projecten. Uit elke werkgroep hebben wij één persoon gevraagd naar zijn of haar beleving van de dag, motivatie en inbreng in de werkgroep. In dit blog komt concernmanager Ruimte en Bereikbaarheid van Provincie Overijssel Monique Esselbrugge (Team Daan) aan het woord.

 

 Werkgroep Daan Roosegaarde

De openbare ruimte moet de stad gezond & vitaal maken. Dat is het uitgangspunt van het werk van Daan Roosegaarde. Vanuit dit perspectief nam Daan de zaal mee door zijn indrukwekkende oeuvre.

Met op het oog simpele oplossingen, maar technisch zeer doordachte ontwerpen heeft Daan de openbare ruimte in Nederland tot in Azië nieuw perspectief gegeven. Of het ging om zijn fietspaden die licht geven of zijn smogtower. Zijn oplossingen geven de ruimte nieuwe dimensie. Vanuit dit perspectief introduceerde Daan het Pop-Up landschap: een landschap dat ineens verschijnt als je de behoefte hebt aan groen in de stad. Dit idee vraagt om uitwerking!

 

moniqueMonique Esselbrugge (Provincie Overijssel, Concernmanager Ruimte en Bereikbaarheid) is ambtelijk opdrachtgever van Ruimte voor Ruimdenkers en heeft zelf geïnitieerd dat deze tweede editie over zorg zou gaan. Zij ziet dit als een hartstikke mooie eerste poging om ruimte en zorg dichter bij elkaar te brengen. Deze twee domeinen bewegen zich gescheiden en, zoals Monique ondervonden heeft, ook echt in gescheiden netwerken. Zo zaten bij de eindmanifestatie weinig mensen van zorgverzekeringen of directeuren van verpleeghuizen en ziekenhuizen. “Er zijn wel een aantal verbindingen gemaakt, maar dat moet natuurlijk nog veel meer”, vertelt Monique. Het is belangrijk dat zowel mensen die zich bezighouden met ruimte – ook binnen de provincie – als mensen die in de zorg werken vanuit hun perspectief kijken naar wat er kan worden veranderd in de openbare ruimte en vastgoed om zorgvraagstukken van een antwoord te voorzien.

Vanuit haar functie is het logisch dat Monique zich aangetrokken voelde tot de werkgroep van Daan. Ze ziet vooral mogelijkheden: “We zijn bezig met het meer vitaal krijgen van binnensteden. Vitaal kun je natuurlijk op meerdere manieren interpreteren. Het zou toch fantastisch zijn als in elke stad in Overijssel in de ruimte iets tot stand komt vanuit Daans filosofie? Hoe kun je een lege plek zo veranderen dat het tot meer vitaliteit in de binnenstad leidt? Maar ook van nature een soort ontmoetingsplek wordt. Er zijn allemaal plekken in de stad die mensen wel ontwijken of waar ze snel doorheen lopen. Het zou mooi zijn om daar iets te kunnen neerzetten wat anders is dan anders en wat toch leidt tot meer vitaliteit in de binnenstad. En wat misschien ook mensen lokt naar zo’n stad om te kijken wat Daan Roosegaarde daar heeft gedaan. Ik denk dus ook dat het kan helpen in de toeristische aantrekkingskracht van steden in Overijssel.”

Voordat de ideeën kunnen worden gerealiseerd moeten de provinciale staten een investeringsvoorstel bestempelen als Stadsbeweging, met bijbehorende toekenning van budget. Onder de noemer Stadsbeweging vallen alle bewegingen en initiatieven in de binnensteden. Aan een van die nieuwe initiatieven of ideeën zou Daan mee kunnen helpen. Maar de provincie doet nog veel meer dan financieren: “Wat wij vooral doen, is leren van elkaar. Wat Deventer leert bij een aantal initiatieven, krijgt Zwolle ook mee en hoeft daarom het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dus we leggen veel meer de verbinding tussen steden, maar ook tussen de bewoners of initiatiefnemers van deze steden. Dat leren en verbinden heeft een belangrijk accent in wat wij willen doen. Wij willen ze inspireren, waar iemand als Daan bijvoorbeeld een rol in kan spelen, door mensen op een andere manier naar een plek in de stad te laten kijken. En we kunnen ervoor zorgen dat Daan – maar wie weet, iemand anders – helpt om de energie los te krijgen door te inspireren. En wat wij ook proberen door daadwerkelijk te gaan doen. Dus het moet wel van ideeën tot realisatie komen. En daar hebben wij dat investeringsbudget voor nodig.”

Monique zou de mensen die zich hebben gemeld voor Daans werkgroep willen aansporen mee te denken met een concrete actie voor een bepaalde stad en dit vooral organisch te laten doen. Dus niet vijf grootse plannen voor vijf steden, maar wat er gaat gebeuren moet wel aansluiten bij de vraag van de steden. En ze moeten kijken waar het plan als eerste kan worden gerealiseerd. De rest volgt daarna.

Ze legt vooral de nadruk op doen. “Er zijn genoeg mooie ideeën, genoeg mooie initiatieven en genoeg mensen die zich betrokken voelen bij hun eigen stad. Hoe krijg je voor elkaar dat vanuit al die mooie ideeën, initiatieven en al die betrokkenheid ook daadwerkelijk een investering in de binnenstad zal plaatsvinden waar iedereen blij van wordt? Dat doen we niet meer van bovenaf, maar dat doen we samen met inwoners, ondernemers en anderen die zin hebben mee te doen. Dus doe allemaal mee met de Stadsbeweging!”, moedigt Monique aan.

 Reacties op Monique Esselbrugge (Team Daan): Van lege plek naar bruisende ontmoetingsplek

 1. Hans Kostense schreef:

  Ik heb me destijds opgegeven voor deze werkgroep. Daarna niets meer vernomen. Wat wordt er van mij verwacht?

 2. Ruimte voor Ruimdenkers schreef:

  Dat is vreemd. Neem even contact op met Feddo Zielstra van de provincie: f.zielstra@overijssel.nl. Hij zal je verder kunnen helpen!

 3. Thérésa Oost schreef:

  Voor mij geldt hetzelfde. Heb al via het algemene mailadres van Ruimdenkers en Daan contact proberen te krijgen.

  Fijn dat er nu een persoon te benaderen is. Ik neem contact op met Feddo.

Plaats een reactie