Monique van Haaf: “Doeners zoeken we!”

Ruimte voor Ruimdenkers is een initiatief van Provincie Overijssel, daarom sprak ik met de gedeputeerde voor Ruimte, Grondbeleid en Handhaving: Monique van Haaf. Tijdens de Ruimdenkersmanifestatie op 19 mei zal zij de stem van de provincie zijn. Voorafgaand aan de editie ‘Ruimte & Zorg’ ging de eerste editie ‘Ruimte & Leegstand’. Dat de provincie besloten heeft door te gaan met Ruimte voor Ruimdenkers getuigt ervan hoe goed deze werkwijze past bij Overijssel: met lef en durf out of the box denken. Op deze manier kunnen we zorgen voor een nog mooiere provincie. Samen staan wij sterk, daar is Monique van overtuigd.

 

Mensen die ik heb gesproken, zowel Ruimdenkers als Kopgroepleden, zijn zeer te spreken over deze gedurfde aanpak. Zijn jullie de eerste provincie die op deze manier hulp vraagt van buitenaf?

“Ik denk niet dat wij de eerste provincie zijn; ik denk wel dat wij het op een hele goede manier oppakken. Landelijk krijgt het heel veel aandacht en ook in het binnenlands bestuur wordt erover gesproken. Het is niet zozeer een project; het is een andere manier van werken. Het is écht een manier van werken wat nu heel goed past in onze bestuursstijl, hoe wij verkennen, uitbreiden en willen leren. En daarvoor moet je nieuwe dingen uitproberen. Het wordt heel enthousiast ontvangen en ik merk dat veel bestuurders in gemeenten ook zeer betrokken willen zijn bij het proces, en ook bij de informatie daarover. Bij de Woonkeuken zag ik dat zij enthousiast aanhaken. Er is een beweging op gang. Dat zie je in de gemeente, andere provincies kijken ernaar en dat betekent dat je vraagstukken niet meer op de eigenlijke manieren oplost, maar dat er veel meer mogelijkheden komen. Dat is mooi. En dat is ook nodig.”

 

Het thema Ruimte & Zorg is breed. Kun je iets meer vertellen over de vraagstukken die hierbinnen liggen?

“We hebben hele goede vraagstukken liggen. De vraagstukken binnen Ruimte & Zorg gaan onder andere over vergrijzing, over hoe mensen willen wonen en hoe ze verzorgd willen worden. Veel mensen willen graag zelfstandig of thuis blijven wonen. Dit heeft invloed op zowel vastgoed (lees de blogs van Annemarie van Gaal en Liesbeth van Asten) als op de manier hoe wij zorg en wonen gaan combineren. Hoe zal een woonwijk eruitzien? Het heeft ook invloed op hoe zorginstellingen, zorgverzekeraars, en zowel de gemeenten als de provinciale overheid hierop gaan inspelen. En ook op hoe een opbouw van een samenleving eruit komt te zien. Daar hebben we allemaal invloed op. Maar we hebben natuurlijk geen glazen bol. We kunnen niet zien wat we over twintig jaar zijn. Je probeert daar wel zo breed mogelijk op te anticiperen en op aangepast te zijn. En juist die integrale visie: daar zijn we nu mee aan het werk. Die pak je zo breed mogelijk mét iedereen op, voor nu en in de toekomst.”

 

 19 Mei is de Ruimdenkersmanifestatie. Wat onderscheidt deze manifestatie van andere zorgcongressen? En wat is jouw rol die dag?

“Ja, ik heb daar ook een rol in. Gelukkig, want ik vind het hartstikke leuk dat we met elkaar aan de slag gaan. Bij de meeste congressen – die ik ken tenminste, en daarmee wil ik geen enkel bij voorbaat tekort doen – ben je als publiek aanwezig en wordt er op het podium iets gepresenteerd. Er zitten hele boeiende dingen bij, maar je hebt daar een weinig actieve rol in. De Ruimdenkersmanifestatie is een congres waar je niet als publiek naartoe gaat om te zitten en te luisteren. Nee, je doet actief mee. Samen met alle aanwezigen gaan we de visies van de Ruimdenkers – Daan, Annemarie, Jos en Lex – verder proberen te brengen tot concrete projecten. Dat is ook al een andere manier van met elkaar werken aan vraagstukken. Iedereen doet mee. Iedereen heeft een rol. Mijn rol die dag is aangeven hoe de provincie zal meedoen. Met elkaar kunnen we zorgen voor een mooier, beter, dynamisch Overijssel.”

 

De Ruimdenkers komen met oplossingen: hoe ga jij partijen helpen deze oplossingen uit te voeren? Welke middelen stel je ter beschikking?

“Dat is even zoeken, dat ligt eraan met welke oplossingen ze komen en wat daarvoor nodig is. Ik heb heel bewust nog geen budget, mankracht of tijd vastgesteld, want dan denk je weer in beperkingen en kaders. Dat is juist niet de bedoeling. We laten dit helemaal los, we kijken welke oplossingen komen en welke echt uit te voeren zijn. Daar zetten wij onze schouders onder en dan zien we wat er nodig is en hoever we ermee komen. Ik heb daar heel veel vertrouwen in, maar ik wil er niet vooraf allerlei beperkingen opleggen. Dat vind ik gewoon jammer.”

 

Ruimdenkers denken out of the box. Dit zou eventueel kunnen inhouden dat een oplossing vraagt om een wetswijziging of regelwijziging. Hoe gaat de provincie daarmee om?

“Dan kijken we wat we gaan vragen, wat een wetswijziging of regelwijziging moet inhouden. Ik vind het wel interessant om te onderzoeken. Is het mogelijk en hoe? En welke overheidslagen heb je daarvoor nodig? Ik zal een wijziging niet bij voorbaat uitsluiten. Dat vind ik ook het belangrijkst aan out of the box-denken. Dat is wat we vragen van de Ruimdenkers, maar ook van de mensen in Overijssel: kom eens met oplossingen. In plaats van de hele tijd aanlopen tegen wat allemaal niet kan, kijken we nu wat wel kan. We proberen heel veel mogelijk te maken. Daarmee kan niet alles en soms kun je bestaande regelgeving niet volledig negeren, maar ook in de bestaande regelgeving kun je kijken waar ruimte zit en waar aanpassingen mogelijk zijn.”

 

Ten slotte: het is dus de bedoeling dat mensen zich (gratis) aanmelden en naar de manifestatie komen. Wie moedig jij aan om te komen en waarom is het belangrijk dat zij komen?

“Doeners zoeken we! Ondernemende, inspirerende kandidaten en doeners. Dit bedoel ik in de breedste zin van het woord: iedereen kan hierover meepraten, kan aangehaakt raken tijdens de processen en kan zijn mening geven. Ook het bedrijfsleven moedigen we aan hierin mee te doen en dus een stem te hebben in wat we gaan doen als overheid. We gaan het dus niet meer zelf intern bedenken, maar samen met iedereen in Overijssel. We dagen de Ruimdenkers uit om de gebaande paden los te laten en op een andere manier tegen vraagstukken aan te kijken. Wat ook heel belangrijk is: wij zijn een provincie die echt openstaat voor die ideeën. Ook wij durven die andere paden te bewandelen. Dit doen we onder andere door maximale ruimte te geven: ruimte voor inbreng, ruimte voor meedenken, ruimte om samen juist eens naast de aanpak van een vraagstuk te staan. Deze werkwijze inspireert ook veel andere processen. Andere mensen raken geïnspireerd, er komt meer lef en durf bij elkaar en daardoor krijg je een hoop dynamiek in Overijssel. We zijn al een hele mooie provincie en dan wordt die alleen maar nog beter en mooier.”

 

Wil jij ook praktisch aan de slag met Ruimte & Zorg? Dat kan! Kom 19 mei van 12:30 tot 17:00 naar Ruimdenkersmanifestatie in de Hazemeijer in Hengelo. De manifestatie is het slotstuk van het onderzoekende proces en het startsein van de projecten. En jij kunt hierin een rol spelen. Meld je gratis aan via www.ruimtevoorruimdenkers.nl.

 Reacties op Monique van Haaf: “Doeners zoeken we!”

  1. Pieter Parmentier schreef:

    Ik ben trots dat ik in deze provincie mag wonen en werken en bijdragen aan een betere wereld voor onze (klein) kinderen. Dat doe ik o.a. door het bevorderen van kennisuitwisseling en het ontwikkelen van een woonconcept voor ouderen onder het motto passieve huizen voor actieve mensen. Samen met de provincie en anderen willen we in een pilot het duurzaamste woonerf van NL realiseren.

Plaats een reactie