Provincie Overijssel introduceert “off-road rollator” als zorgoplossing

 

Vandaag presenteert Ruimte voor Ruimdenkers, een initiatief van de provincie Overijssel, de off-road rollator. Het is een van de slimme producten waarmee lastige zorgvraagstukken eenvoudiger worden. Ouderen en mensen met een functiebeperking willen vaak langer zelfstandig of in een beschermde woonvorm wonen. Deze beweging verlangt naar innovatieve oplossingen.

 

Met de off-road rollator, het hesje voor zorgbehoevenden, de plant die terug praat, de mantelzorg pop-up slaapkamer en de persoonlijke inbouwwasstraat kunnen zorgbehoevenden langer thuis blijven wonen tegen een relatief lage investering. De producten zijn te koop via www.ruimtevoorruimdenkers.nl.

Gedeputeerde Monique van Haaf over de slimme producten: “Dit is natuurlijk gekheid, om hoge thuiszorgkosten te besparen met dit soort producten. Maar met deze kwinkslag willen we aandacht vragen voor de veranderende behoeften in de zorg. Want er liggen grote vragen die niet met een off-road rollator beantwoord kunnen worden. Denk aan levensloopbestendige woningen en zorgvastgoed, maar ook aan de openbare ruimte in relatie tot langer thuis wonen. Het zijn thema’s waarmee ik me als gedeputeerde bezighoud, en waarvoor ik geen kant-en-klare oplossingen heb. Samen zoeken naar de oplossingen is de insteek. Daarom is er het Overijsselse platform Ruimte voor Ruimdenkers. Die gaat de zoektocht aan samen met Ruimdenkers en partners uit de samenleving.”

 

Over Ruimte voor Ruimdenkers

Ruimte voor Ruimdenkers is een platform van de Provincie Overijssel waarmee ruimtelijk-maatschappelijk relevante vraagstukken op een ruimdenkende manier worden benaderd: buiten de kaders en van de gebaande paden. En altijd op het snijvlak van verschillende disciplines, want juist daar ontstaan nieuwe ideeën, inzichten en oplossingen.

 Reacties op Provincie Overijssel introduceert “off-road rollator” als zorgoplossing

  1. ines hoyng schreef:

    Ik vind jullie uitn.19 mei een rommeltje en daarom niet aantrekke-lijk.Allemaal kreten, maar er worden geen duidelijke lijnen uitgezet.
    Wij zijn een start.woongroep voor zelfredzame senioren en willen weten waar een leeftijdsbestendig huis (later met zelf ingekochte zorg)aan moet voldoen. Help ons!

    • Ruimte voor Ruimdenkers schreef:

      Dag Ines. Jammer dat de bijeenkomst jullie niet aanspreekt. Het is voor ons ook wel lastig om heel concreet te worden, omdat we juist niet te veel kaders willen stellen in deze beginfase waarin we zoeken naar nieuwe oplossingen. Ik denk dat je met een dusdanig concrete vraag over een leeftijdsbestendig huis het beste bij jullie gemeente te raden kunt gaan. Mogelijk is het toch ook interessant om de 19e naar de manifestatie te komen: er zijn dan veel partijen aanwezig die u meer kunnen vertellen over leeftijdsbestendige woningen. Denk aan woningcorporaties, architecten, diverse gemeenten. En er is gelegenheid om met hen te netwerken!

Plaats een reactie