Video: de Ruimdenkers in actie

Eind maart was de tweede bijeenkomst van Ruimte voor Ruimdenkers, de ruimte & zorg editie. Deze dag stond in het teken van Ruimdenkers die hun inzichten en ideeën deelden met de Kopgroep. De bijeenkomst was gecombineerd met de Woonkeuken waar verschillende inspiratieprojecten zich presenteerden, De Wereld Draait Door-sessies plaatsvonden en waar flink werd genetwerkt. Bekijk onderstaande film voor een sfeerimpressie van de bijeenkomst en lees daarna verder over de inzichten van die dag voor de thema’s bestaande woonvoorraad met Annemarie van Gaal, big data met Lex Slaghuis en openbare ruimte met Daan Roosegaarde!

Bestaande woonvoorraad met Annemarie van Gaal

Individualisering is een probleem: dit kwam naar voren in de sessie met Annemarie van Gaal. Mede door financieringsproblemen zijn er steeds minder ontmoetingsplekken en de sociale cohesie is klein. De oplossing zit dan ook niet in de fysieke maar in de sociale oplossing. Persoonlijk contact en elkaar op een klein schaalniveau vinden is belangrijk in het woonvraagstuk. Hebben we wel de juiste woonvormen? Nu is alles privé en persoonlijk, maar als je bijvoorbeeld een gedeelde wasmachine hebt, creëer je al een ontmoetingsplek. Zou je bijvoorbeeld in één gebouw appartementen kunnen verhuren tegen een laag tarief, waarbij ondersteuning aan anderen een voorwaarde is? Wederkerigheid is belangrijk als je van bewoners inzet verwacht. Een probleem bij bestaande woonvoorraad anders indelen is dat regelgeving leidend is voor o.a. uitkeringen, waardoor veel van dit niet mogelijk is. Wat we nodig hebben, is een fundamentele verandering in systemen rondom zorg en bekostiging. De vraag die we hier moeten stellen is aan welke knoppen je kunt draaien. Hier zal Annemarie mee verdergaan.

 

Big Data met Lex Slaghuis

Lex Slaghuis is aan de slag gegaan met het verkennen en analyseren van gegevens rondom bevolkingsopbouw in Overijssel. Dit was lastig want gegevens zijn gebonden aan gemeentegrenzen. Wat zou er gebeuren als je deze grenzen loslaat en kijkt naar nieuwe grenzen op basis van bevolkingsgegevens? Hij kwam erachter dat het probleem niet is dat we ouder worden. De vraag is hoe we kwalitatief een prettig leven kunnen leiden. Wat zou de nieuwe vraag en verkenning kunnen zijn? Lex stelt voor de verkenning voort te zetten aan de hand van de vraag: hoe ziet de zorg eruit in 2040? Daarnaast ligt er een relatie tussen gezondheid en de sociaaleconomische positie en of big data kunnen worden ingezet om verschillen boven tafel te krijgen. Data moeten daarbij interessant zijn voor meerdere partijen en we moeten op zoek gaan naar de lokale context. Gezamenlijk met de Kopgroepleden wordt er een begin gemaakt met het delen van zorgdata in Overijssel. Lex sluit af met de woorden: ‘Data delen is kennis delen!’

 

Openbare ruimte met Daan Roosegaarde

Daan Roosegaarde nam de Kopgroep mee in zijn wereld van oplaadbare oplichtende stenen van fietspaden, een dansvloer die energie opwekt en het tot leven brengen van cultureel erfgoed. Na een discussie kwam de groep uit op mensen uitnodigen tot beweging in een interactieve stad als invulling van de openbare ruimte. Het is namelijk nergens zo schoon als bij Holle Bolle Gijs in de Efteling; het afval weggooien heeft een leuk interactief element gekregen. De ideeën en technieken zijn er, maar wat nodig is, is betrokkenheid van de omgeving. Mensen zijn het niet gewend want er werd altijd voor ze gezorgd. Als overheid kun je de tools geven zodat ze er zelf iets mee kunnen doen. Je kunt een kleurplaat geven met stiften, of een wit papier en zeggen dat de stiften op zijn. ‘Een spannende balans moet worden gezocht’, zegt Daan. Hij gaat met alle opgehaalde ideeën aan de slag met in zijn achterhoofd iets wat Overijssel onderscheidt: veel buitengebied, contrast tussen stad en platteland en Noaberschap.

Wil jij ook praktisch aan de slag met Ruimte & Zorg? Dat kan! Kom 19 mei van 12:30 tot 16:00 naar Ruimdenkersmanifestatie in de Hazemeijer in Hengelo. De manifestatie is het slotstuk van het onderzoekende proces en het startsein van de projecten. En jij kunt hierin een rol spelen. Meld je gratis aan via www.ruimtevoorruimdenkers.nl.Plaats een reactie