Ruimdenken over Ruimte en Zorg:
het proces

 

De Ruimdenkersmanifestatie was op 19 mei. De manifestatie is onderdeel van een proces van onderzoek, concept- ontwikkeling, afstemming met koplopers en visievorming.

Op 19 mei gaan we van denken naar doen. Visies zijn geconcretiseerd tot uitvoerbare projecten. En coalities zijn gevormd die de uitvoering komende tijd oppakken.

Het Proces

In onderstaand schema staan de verschillende onderdelen van het proces. De manifestatie is de transitie van denken naar doen. Vanaf dan kun jij een rol spelen in het proces.

De Kopgroep

Een goed idee of een mooie visie is relevanter als het realistisch aansluit bij het werkgebied van ruimte en zorg. Daarom gaan de Ruimdenkers in gesprek met vooraanstaande mensen uit de werkgebieden, de zogeheten Kopgroep. De Kopgroep bestaat uit:

Jan Nabers

Hoofd Marketing Isala Ziekenhuis

Lees het blog van Jan

Miriam Luizink

Directeur Roessingh Research & Development

Lees het blog van Miriam

Maria Walters

Oprichter Zinia 

Remke Burie

Afdelingshoofd ECTM & Projectmanager CMI, Universiteit Twente

Meine Fernhout

Initiatiefnemer en bestuurslid Stichting de Makelij

Henk Gersen

Directeur IAA Architecten

Jeroen Hatenboer

Wethouder Gemeente Enschede

Lees het blog van Jeroen

Liesbeth van Asten

Directeur Woonbedrijf Rentree

Lees het blog van Liesbeth

Martine van der Griendt-Slobbe

Senior ontwikkelingsmanager Delta Wonen

Douwe Prinsse

Wethouder Gemeente Hardenberg

Willem Buunk

Lector Area Development Hogeschool Windesheim 

Alouis Otten

Beleidsadviseur Carintreggeland

Hans Peter Benschop

Trendbureau Overijssel

Lees het blog van HP

Ineke Buursink

Directeur Domijn Woningcorporatie

Erik Back

Voorzitter LTO Overijssel

Marco Pater

Manager Ouderengeneeskunde Isala

Judith Besten

Manager Woningstichting Hellendoorn

Ellen Loohuis

Eigenaresse de Boerderijcampus

Wilma Koch

Directeur Health Innovation Park

Lees het blog van Wilma

Dominique Meijnders

Programmaleider Health, Provincie Overijssel

Jan Jette Donker

Directeur Groenbedrijf Deventer

Betty Sibbel

GGD Twente

Monique Esselbrugge

Hoofd Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, Provincie Overijssel 

Dianne Span-Kiekenbelt

Wethouder Gemeente Wierden