Beeldende sfeerimpressie Ruimdenkersmanifestatie

Afgelopen donderdag 19 mei was het zover: de manifestatie over Ruimte en Zorg georganiseerd door Ruimte voor Ruimdenkers vanuit de provincie Overijssel. Na een opening van gedeputeerde Monique van Haaf presenteerden de Ruimdenkers Annemarie van Gaal, Jos de Blok, Lex Slaghuis en Daan Roosegaarde hun ideeën en visies over Toekomstbestendig Zorgvastgoed, de Bestaande Woonvoorraad, Big Data en Openbare Ruimte. Tijdens de manifestatie werd onder de bezoekers doe-kracht gezocht om deze ideeën verder te brengen. De presentaties werden afgewisseld met muzikale intermezzo’s door jong talent.

 

Visie Jos de Blok – experimenteren met nieuwe (zorg)organisatieconcepten

‘Het aanbod’ in de zorg is ontstaan vanuit opvattingen in de jaren’70 en ’80 over kwaliteit, efficiency, betaalbaarheid etc. Veel van deze opvattingen hebben geleid tot instituten, organisaties waarvan het de vraag is of het goede oplossingen oplevert voor de problemen waar mensen mee te kampen hebben. Zijn ziekenhuizen nog wel nodig, is er geen beter alternatief voor verpleeghuizen, bieden jeugdzorg en GGZ instellingen wel de juiste oplossingen? Als we nu al deze instituten niet zouden hebben: zouden we dan opnieuw een dergelijke zorginfrastructuur opbouwen? Zouden we zorgorganisaties op de huidige manier vormgeven? Wat gebeurt er als we opnieuw zouden beginnen?

Vanuit deze optiek wil heeft Jos concreet samen met lokale partijen op lokale schaal experimenteren met verschillende concepten waarbij zowel ‘de waarde’ van de concepten kunnen worden getest, maar ook de processen die leiden tot een succesvolle implementatie van de concepten.

 

Visie Annemarie van Gaal – verbinding door nieuwe woonvormen

De basis van haar inspiratie haalde Annemarie uit de quote van een medewerker van een zorginstelling: “Het persoonlijke contact was belangrijker dan het product.  Veel zaken kun je oplossen met technologie maar eenzaamheid los je er niet mee op.”  Hierop heeft Annemarie drie ideeën gepresenteerd die in één woord samen te vatten zijn in het woord Verbinding.

Haar eerste idee ‘Ouderen gaan samenwonen’ is er op gericht om ouderen daadwerkelijk te laten samen wonen en gezamenlijk hun eigen zorg te regelen. Het grote probleem hierbij is dat als ouderen gaan samenwonen, zij gekort worden op hun AOW. Daarom gebeurt het nu niet. Annemarie haar advies is om niet te korten op de AOW en die intact te laten ongeacht hoe het huishouden is opgebouwd.

Haar tweede idee is de ‘Ideale Wooncoöperatie’: het ontwikkelen van de ‘ideale woonvorm’ en experimenteren met een coöperatief model voor huurders van woningen.

Annemarie eindigde haar verhaal met haar derde idee ‘Appartementencomplex Lifestyle’ een unieke woonvorm tussen studenten en ouderen in bestaande leegstaande panden waarin verschillende (luxe) faciliteiten gedeeld worden.

 

Visie Daan Roosegaarde – pop-up landschap

De openbare ruimte moet de stad gezond en vitaal maken. Dat is het uitgangspunt van het werk van Daan Roosegaarde. Vanuit dit perspectief nam Daan de zaal mee door zijn indrukwekkende oeuvre.

Met op het oog simpele oplossingen, maar technisch zeer doordachte ontwerpen heeft Daan de openbare ruimte in Nederland tot in Azië nieuw perspectief gegeven. Of het ging om zijn fietspaden die licht geven of zijn smogtower. Zijn oplossingen geeft de ruimte nieuwe dimensie. Vanuit dit perspectief introduceerde Daan het Pop-up landschap, een landschap dat ineens verschijnt als je de behoefte hebt aan groen in de stad.

 

Visie Lex Slaghuis – inzicht in kosten zorgbehandeling

Als specialist in open data heeft Lex zijn visie gegeven over het belang van open data om innovatieve producten (apps, domotica, e-health) te genereren. In zijn zoektocht naar een concreet product op bestaande zorgdata en demografische data stuitte Lex keer op keer op het niet vrij geven of beschikbaar stellen van diverse zorgdata. Lex heeft één onderdeel hierbij uitgelicht: de kosten van zorgbehandelingen. Waarom zijn de tarieven zo verschillend in de verschillende delen van Nederland, maar ook in Overijssel? Zijn oproep was aan gemeenten, zorgverkeraars en zorgverleners om hun data beschikbaar te stellen. Een aantal van deze partijen als de Baalderborggroep en Buurtzorg gaven er deze middag al gehoor aan!Reacties op Beeldende sfeerimpressie Ruimdenkersmanifestatie

 1. Riky van het Bolscher schreef:

  Het is zeer de moeite waard geweest aan de opkomst te zien.
  Vanaf deze bijeenkomst weer een stap verder in de goede richting.
  Ik hoop dat ik bij een volgende bijeenkomst wel aanwezig kan zijn.
  Heel veel SUC 6 met de voorzetting van dit uitstekend project!

 2. lean schreef:

  Wat ziet dit er energievol en vol enthousiasme uit. enorm mooie sfeerbeelden. Is het mogelijk om de ideeën die zijn ontstaan te delen met iedereen? Dat scherpt ook weer mijn hersenen, hartelijks leanne

 3. John Bakker schreef:

  Leuk die sfeerimpressie, maar welke concepten zijn er nu bedacht? Ik kijk uit naar een resultaatimpressie.

 4. Ruimte voor Ruimdenkers schreef:

  Ja, dat snappen we! We zijn nu bezig om 4 mensen die zich hebben aangemeld voor de werkgroepen van de 4 Ruimdenkers te interviewen, zodat daar ook weer een diepgaander verhaal uit voort komt dan puur en alleen de terugkoppeling. Maar voor nu kunnen wij inderdaad best even vertellen wat de ideeën inhouden. Zie bovenstaand, we hebben het bericht aangevuld!

 5. Marten Wassink schreef:

  Heb genoten van de inspiratie die de aangewezen ruimdenkers aan de bezoekers gaven.

Plaats een reactie