Ruimte voor Ruimdenkers is een platform van de Provincie Overijssel. Met het platform worden ruimtelijk- maatschappelijk relevante vraagstukken op een ruimdenkende manier benaderd: buiten de kaders en van de gebaande paden. En altijd op het snijvlak van verschillende disciplines, want juist daar ontstaan nieuwe ideeën, inzichten en oplossingen.

Een ruimdenkende benadering komt tot stand door verschillende mensen, doelgroepen en organisaties die buiten de lijnen durven te kleuren te betrekken bij processen; door nieuwe verbindingen te leggen tussen deze partijen en door de processen op een vernieuwende manier in te richten.

Ruimdenkers zijn in staat te verrassen, zijn visionair en creatief. Ruimdenkers laten belemmeringen los en durven te dromen, zijn grensverleggend en innovatief.  Ze denken en kijken buiten de kaders en zien kansen en verbanden die anderen niet zien.