Editie 2014: leegstand

“De problemen van morgen kunnen we niet aanpakken met de oplossingen van gisteren”

Onder dit motto lanceerde de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman op 23 oktober 2014 de prijsvraag Ruimte voor Ruimdenkers. Jonge mensen met creativiteit en ondernemingszin zijn uitgedaagd om te komen tot nieuwe oplossingen voor leegstand en gebieden die wachten op een nieuwe invulling. Je kunt daarbij denken aan leegstaande kantoren, fabrieken en agrarische gebouwen, maar ook aan bedrijventerreinen of locaties waar in afwachting van woningbouw in de toekomst ruimte is voor tijdelijke initiatieven.

De prijsvraag kan helpen om de leegstandsopgave op de kaart te zetten en om jong talent bij potentiële werkgevers onder de aandacht te brengen of net dat duwtje in de rug te geven bij het opstarten van een eigen onderneming.

In een periode van tien weken hebben tien teams van Ruimdenkers onalledaagse plannen ontwikkeld voor verschillende leegstandslocaties, waarbij ze de realiteitswaarde, economische haalbaarheid en draagvlak niet uit het oog mochten verliezen. Tijdens de prijsuitreiking op 13 maart 2015 nomineerde de jury team Eindeloos en team H+A+P. Het publiek koos team H+A+P als winnaar. Dit team heeft een bedrag van €20.000,- gekregen om hun plan voor een natuurbegraafplaats bij de steenovens van Fortmond verder te kunnen uitwerken en realiseren.