Jury

Ruimte voor Ruimdenkers heeft een jury die de twee beste plannen over de leegstandsopgave kiest. De jury bestaat uit personen die vanuit verschillende invalshoeken en functies te maken hebben met de opgave.

Bert Boerman

Gedeputeerde provincie Overijssel

Ik ben sinds 2011 gedeputeerde bij de provincie Overijssel. De kern van mijn portefeuille bestaat uit de onderwerpen ruimte, water en jeugdzorg. Ik ben sinds 1998 actief binnen de ChristenUnie. Eerst als raadslid en fractievoorzitter en vanaf 2006 als wethouder en locoburgemeester van de gemeente Kampen. Van 2006 tot 2013 was ik lid van het landelijk bestuur van de ChristenUnie en bekleedde ik de functie van penningmeester.

Ralph Keuning

Directeur Museum de Fundatie

Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd in Utrecht en Berlijn en Strategisch Management in Utrecht. In 2004 werd ik directeur van Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad en sinds 2007 ben ik directeur van Museum de Fundatie in Zwolle en Heino/Wijhe. Daarnaast ben ik lid van de Raad van Toezicht van ArtEZ hogeschool voor de kunsten en geeft ik les aan de Businessschool van Hogeschool Windesheim.

Maike van Stiphout

landschapsarchitect en Hoofd Landschapsarchitectuur Academie voor Bouwkunst Amsterdam

In 1988 studeerde ik af aan de Wageningen Universiteit (WUR). In 1993 werd DS opgericht, het bureau voor landschapsarchitectuur DS te Amsterdam. Sinds 2005 ben ik enig directeur en verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Het werkveld verandert van eindplan naar procesplan en van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is een mooie ontwikkeling. Sinds september 2014 ben ik ook hoofd van de van masteropleiding Landschapsarchitectuur van de Academie voor Bouwkunst Amsterdam.

Ellen Masselink

Directeur Nieuwe Allianties bij AM

Ik ben sinds juli 2012 directeur Nieuwe Allianties bij AM. Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten.

Guido de Vries

initiatiefnemer Lucy in the Sky

Ik ben één van de initiatiefnemers van Lucy in the Sky, een single room hotel in het Havenkwartier van Deventer. We hebben architectuur, beeldende kunst en horeca creatieve wijze samengebracht. Lucy in the Sky is een lokaal initiatief in het Havenkwartier die dit eens vervallen en verwaarloosde gebied nieuw leven heeft gegeven. Het Havenkwartier is een broedplaats geworden van creativiteit, samenwerking en ontwikkeling.