Team Buzz

Het team

Team Buzz is een team van ontwerpers en planologen, maar ook economie en ecologie komen in het team terug. Teamleden zijn Paul Staats, Maurice Houben, Koen Vrielink, Agnes Booijink, Merlijn Kamp en Pieter Pelser.

Locatie & Doelstelling

Plek: erve Relker aan de Markveldseweg 18 te Diepenheim

Opgave: De in het fraaie bosrijke buitengebied tussen Diepenheim en Hengevelde gelegen boerderij is aangekocht door de provincie. Het merendeel van de gronden zijn gebruikt voor de realisatie van nieuwe natuur. De karakteristieke boerderij met circa 1 ha grond vraagt om een nieuwe invulling.

Het Plan

Hergebruik van de gebouwen en het erf als insectenboerderij.

Download het volledige plan (pdf)

Jury Rapport

Oordeel jury

Een insectenboerderij in Overijssel. Hoewel eerder in Overijssel en Gelderland ideeën zijn ontwikkeld zou Diepenheim de primeur kunnen krijgen. Daarmee is dit plan zeker vernieuwend en het idee is zeker reproduceerbaar naar andere gemeenten. Het plan kan dan ook een bijdrage leveren aan het tegengaan van leegstand. Zeker voor boerderijen met “veel” stalruimte en weinig grond. Aan de andere kant waarom geen sprinkhanen in leegstaande bedrijfspanden? Hier is vaak een betere verkeersontsluiting. 

Het inrichtingsplan is geïnspireerd op de vroegere situatie en probeert streekeigen erfkarakteristieken terug te brengen. Er wordt een duidelijke scheiding tussen ‘voor’ en ‘achter’ (de woon- en werkzijde) aangebracht. Bij het voorerf wordt opnieuw een kleine boomgaard aangeplant, met fruit- en notenbomen. De siertuin direct vóór de boerderij wordt hersteld en omlijst met hagen. Door sloop van de jongveestal wordt het woonhuis weer zichtbaar en ontstaat er meer ruimte.

Het achtererf, daar waar gewerkt wordt, is functioneel van aard. Alles draait om de insectenkweek als economische drager van de boerderij. Gekoppeld aan de kweek wordt een bezoekerscentrum ingericht om bewustwording en educatie rondom insecten als voedingsbron te stimuleren. De karakteristieke schöppe is hierbij onmisbaar en wordt ingericht als multifunctionele ruimte. Er kunnen ondersteunende activiteiten plaatsvinden, zoals kookworkshops, seminars of een basisschoolproject. De ruimtes op het achtererf worden afgebakend met veldkeien. Door middel van ‘klompenpaden’ over de oude perceelsgrenzen in het landschap kan Erve ‘t Relker verbonden worden met wandelroutes in de omgeving en de natuurontwikkelingszone langs de Markveldsche Beek. Het bezoekerscentrum kan op deze manier onderdeel worden van het regionale toeristisch-recreatieve netwerk. Het meenemen van mensen in ‘insecten als voedsel van de toekomst” onderschrijft de jury. Is de boerderij hiervoor de beste plek of past dit beter op plekken waar veel mensen komen, zoals een stationsomgeving? Dat is voor de jury nog wel een vraag.

Ook heeft de jury nog wel vragen bij draagvlak en financiële haalbaarheid. Het plan benoemt draagvlak bij bestuurders, overheden en bedrijven. Waaruit bestaat dit draagvlak en hoe is de omgeving betrokken bij het plan? Realisatie van het plan vraagt gespreid over een periode van 6 jaar een forse investering van ruim € 7 mln. terwijl het financiële rendement vooral in de verdere toekomst ligt.

De jury komt tot het oordeel dat het concept innovatief is met groeipotentie, maar het ontbreekt aan de financiële haalbaarheid op de korte termijn. Ook komen de locatie en functie niet goed samen.

 

 

Oordeel jury op hoofdlijnen

  • Vernieuwend: uitvoering van het idee zou een primeur zijn in Overijssel
  • Het idee is reproduceerbaar voor andere gemeenten
  • Educatie-element is goed gevonden
  • Maar is het buitengebied de beste plek voor insectenkweek & educatie?
  • Financiële haalbaarheid is onzeker