Team H+A+P

Het team

De naam H+A+P komt voort uit de achternamen van de ontwerpers Sem Holweg, Pebbles Ammerlaan en Gideon Peele. Sem is in 2012 als architect afgestudeerd aan de Universiteit Eindhoven. Pebbles heeft gestudeerd aan de Willem de Kooningacademie in Rotterdam en Gideon heeft architectuur gestudeerd in Delft.

Locatie & Doelstelling

Plek: Steenfabriek Fortmond te Olst-Wijhe

Opgave: Na het beëindigen van de steenindustrie in de jaren zeventig is het gebied eigendom geworden van Staatsbosbeheer. De eigenaar is op zoek naar een passende invulling van het gebied die recht doet aan de kwaliteiten van het gebied en de steenovens en schoorsteen met een rijksmonumentale status.

Het Plan

Realisatie van een natuurbegraafplaats waarbij de rijksmonumenten een nieuwe betekenis krijgen.

Download het volledige plan (pdf)

Jury Rapport

Oordeel jury

Hoewel natuurbegraven op meer plekken in Nederland wordt gerealiseerd is de combinatie van natuurbegraven met een bestaand en leegstaand fabrieksgebouw uniek. De kracht van dit plan zit in de respectvolle en precieze koppeling tussen ecologie, economie en cultuur(historie). De wederkerigheid tussen natuur en economie is in deze uitwerking een krachtig en natuurlijk principe. Team H+A+P heeft daarnaast op een subtiele manier een bijna mystieke dimensie toegevoegd en dat maakt de inzending extra intrigerend.

De koppeling aan de cultuurhistorische waarden in dit gebied in het IJsseldal en de oude Hanzeroute is mooi gedaan. Daardoor krijgt de plek een volstrekt logische bestemming. Dit thema kan nog worden uitgediept zeker in combinatie met een eigentijdse culturele invulling. Wel is de jury van mening dat het toevoegen van beeldende kunst zoals tijdens de IJssel-biënnale een zekere voorzichtigheid verdient. Kunst zou ondersteunend moeten blijven en een kassa (en hekken) in het gebied kunnen afbreuk doen aan de kwaliteiten.

Respectvol is een sleutelwoord in de werkwijze en benadering van H+A+P. Politiek bestuurlijk is verkend of de optie kansrijk is. Het eerdere participatieproces vanuit Staatsbosbeheer is geanalyseerd en op basis van goede argumenten is een publieke verkenning tijdens de prijsvraag on hold gezet. Dit is een gedurfde keuze omdat draagvlak een belangrijk criterium is bij de beoordeling van de inzending.

De businesscase biedt mogelijk kansen tot optimalisatie en lijkt op basis van de beschikbare informatie realistisch. Het exploitatieresultaat in de komende 10 jaar sluit met een batig saldo dat voldoende rente oplevert om het jaarlijks onderhoud en beheer van zowel natuur als gebouwen te voorzien.

De jury raadt Staatsbosbeheer en gemeente aan om in het vervolg voortvarend te werk te gaan. Er zijn veel meer plannen voor de aanleg van natuurbegraafplaatsen en er kan verzadiging van de markt optreden.

 

Oordeel jury op hoofdlijnen

  • Combinatie van natuurbegraven met leegstaand fabrieksgebouw is uniek
  • Krachtige en precieze koppeling tussen ecologie, economie en cultuur
  • Voorzichtigheid geboden met toevoeging van kunst (IJssel-biënnale)
  • Respectvol proces/werkwijze
  • Sluitende business case