Team Kliek

Het team

Team Kliek bestaat uit het viertal Alma Streefkerk, Mathias Nieuwland, Ellen de lange en Frank Aalbers. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens het Damn Food Waste festival te Zwolle. Hun verschillende achtergrond in onderwijs, jongerenwerk, communicatie en horeca komt samen in het plan dat ze hebben bedacht.

Locatie & Doelstelling

Plek: winkelpand aan de Voorstraat 33 te Zwolle

Opgave: De winkel in de Voorstraat staat, net als meerdere panden in deze straat, al enkele jaren leeg. Wat voor een nieuwe invulling kan al dan niet tijdelijk de place-maker zijn in deze straat?

Het Plan

Ontwikkeling van een pop-up restaurant waarbij voedselverspilling op de kaart staat.

Download het volledige plan (pdf)

Jury Rapport

Oordeel jury

Het pop-up concept is een bestaand concept, maar wel een leuk concept. Het kan nieuwe energie in een gebied of straat genereren. De koppeling met Food Waste is slim want voedsel en ook de verspilling daarvan is hip. Mensen vinden het leuk om op een andere wijze met eten bezig te zijn, om verrast te worden, om eens iets nieuws te ervaren. Dit in combinatie met het tijdelijke karakter van een restaurant, maakt de kans groter dat het restaurant voldoende gasten trekt. Immers, wat hip én schaars is wordt bezocht. De combinatie met educatie over voedselverspilling en het bieden van een platform voor lokaal initiatief binnen dit thema is een sterke zet. Kliek benut en continueert een reeds in gang gezette beweging, maar dit wordt helaas onvoldoende geconcretiseerd in het plan.

Het plan kan zeker meerwaarde hebben als het restaurant voldoende gasten trekt; de straat wordt levendiger, het pand aantrekkelijker en daardoor wellicht makkelijker te koppelen aan een “echte” huurder. De notie van tijdelijkheid en de flexibiliteit van het concept (pop-up), maakt dat het ook op andere plaatsen binnen Overijssel meerwaarde kan hebben. De voorgestelde samenwerking met het Deltion College kan ook zeker een maatschappelijke meerwaarde hebben. In hoeverre dit goed is afgestemd blijkt niet uit het plan. Zonder afstemming ligt concurrentie op de loer, omdat ook Deltion een restaurant runt.

De jury heeft er vertrouwen in dat het gezien de achtergrond van de teamleden gaat lukken om een pop-up restaurant te starten. Echter de businesscase is onvoldoende uitgewerkt. Ook betwijfelt de jury of de klant bereid is twintig euro voor een 3 gangen menu te betalen. Het idee van de Vacancy Labs en het bieden van een platform voor lokaal initiatief spreekt de jury aan, maar een plan van aanpak mist. Het concept blijft daardoor vaag en de praktische uitvoerbaarheid is moeilijk in te schatten.

De jury had gehoopt dat in de aanloop naar het Slotspektakel op 13 maart het restaurant al concretere vormen had aangenomen. Het concept op zichzelf kansrijk en zeker uitvoerbaar. Het lijkt wel of men in afwachting is van de uitslag van de prijsvraag niet veel extra’s heeft gedaan. Waarom niet al begonnen marketing in de straat?

 

Oordeel jury op hoofdlijnen

  • Pop-up restaurant is een aansprekend concept voor tijdelijke herbestemming
  • Koppeling met eerder georganiseerd Food Waste festival slim
  • Combinatie met educatie over voedselverspilling sterk
  • Concept ook in andere steden toepasbaar
  • Plan is helaas onvoldoende geconcretiseerd; waarom niet al iets in praktijk gebracht tijdens planontwikkeling?