Team Nohnik

Nohnik7

Het team

Team Nohnik wordt gevormd door Jorrit Noordhuizen, Wieteke Nijkrake, Floor Nijdeken en Rob Tönissen. Jorrit is in 2011 als landschapsarchitect afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit. Wieteke is architect (TU Delft/2006) met als specialisatie renovatie en restauratie. Floor studeerde in 2013 af als product designer aan Artez Institute of Arts (Arnhem). Rob als laatste is sociaal ruimtelijk wetenschapper en richt zich vooral op de participatie. Hij is in 2013 afgestudeerd aan de Universiteit Wageningen.

Locatie & Doelstelling

Plek: Hoogere Burgerschool aan het Engelenbergplantsoen 5 te Kampen

Opgave: De voormalige “Hoogere Burgerschool en Gymnasium” is een statig drielaags gebouw met twee zijvleugels die rond een schoolplein zijn gegroepeerd. Het pand werd in 1882 in neo-renaissancestijl gebouwd op het van Ingen bolwerk met het zicht op het plantsoen. Tot in 2014 werd dit Rijksmonument als school gebruikt door onder andere het Almere-, het Pieter Zand- en het Hoornbeeckcollege. Op dit moment is het pand nog gedeeltelijk in gebruik bij de stadsarcheoloog en enkele kunstenaars. De gemeente Kampen, de eigenaar, zoekt een nieuwe invulling voor dit bijzondere pand.

Het Plan

Transformatie van een monofunctioneel schoolgebouw naar een flexibel en multifunctioneel gebouw.

 Download het volledige plan (pdf)

Jury Rapport

Oordeel jury

Het team is in staat geweest in korte tijd een maatschappelijke discussie rond een nieuwe invulling van het gebouw tot stand te brengen. Slimme ingrediënten daarbij zijn zichtbaarheid door het gebouw een naam te geven, een sleutelmoment te organiseren en het plaatsen van banners aan de gevel. Zo liet het team zien dat er “iets” gaat gebeuren. Veel Kampenaren kennen de locatie uit hun schooltijd en deze emotie heeft het team goed aangevuld. Zo was het team ieder vrijdag op locatie aanspreekbaar en zijn er twee participatiebijeenkomsten geweest en is de media goed benut. Dit heeft zeker bijgedragen aan een grote rijkdom van ideeën voor een toekomstige invulling. Op de onderdelen draagvlak en participatie (lokale power) gooit dit team dan ook hoge ogen.

Het plan is een goed voorbeeld van eigentijds hergebruik van een historische leegstandslocatie. Een aanpak waarbij een van oorsprong monofunctioneel gebouw wordt getransformeerd naar een flexibel te gebruiken multifunctioneel gebouw. De aanpak van Team Nohnik wordt vaker toegepast en de vraag is dan ook of de provincie hiermee in termen van proces en inhoudelijke uitwerking een vernieuwend wapen in de strijd tegen leegstand heeft.

Het gebouw staat op een sleutelpositie in Kampen. Het is een schakel tussen de historische binnenstad en de ring daaromheen, de locatie is onderdeel van de voormalige stadswal die door de landschapsarchitecten Zocher en Springer werd getransformeerd tot stadspark rond de binnenstad. De locatie is bovendien gesitueerd aan een (passanten)haven aan de IJssel. Deze sleutelpositie wordt ruimtelijk benadrukt in het plan en krijgt ook functioneel betekenis door het multifunctionele programma voor het gebouw. Gebouw en programma hebben een katalyserende werking op de omgeving en daarmee meerwaarde voor Kampen en Overijssel. De deugdelijke ruimtelijke en inhoudelijke analyse biedt zeker aanknopingspunten voor een vervolg. In een verdere uitwerking zou de invulling van de buitenruimte en de relatie met de stad wel voldoende aandacht moeten krijgen.

Het team heeft een businessplan gemaakt en er is beperkt onderzoek gedaan naar mogelijk geïnteresseerde gebruikers/huurders. Belangrijk onderdeel in de verdere realisatie is de verkoop of verhuur van 21 appartementen. Uit het plan blijkt niet of er voldoende vraag is en in hoeverre appartementen op deze locaties concurreren met locaties elders in Kampen.

Ondanks al deze positieve kanten mist het plan lef, spanning en uniciteit. De jury ziet het plan als een goed doordacht, compleet en kansrijk plan dat goed aansluit bij de dynamiek en wensen in de Kamper samenleving. Met dit plan krijgen Kampen en Overijssel er een icoon bij!

 

Oordeel jury op hoofdlijnen

  • Transformatie naar multifunctioneel gebouw
  • Aanpak niet echt vernieuwd, maar wel effectief
  • Participatie en draagvlak heel goed uitgevoerd
  • Relatie met de fysieke omgeving verdient meer aandacht
  • Een gedegen marktanalyse (verkoop appartementen) mist
  • Zeer kansrijk plan bij verdere uitwerking