Team Oost West

oostwest7

Het team

Twee zussen uit het westen waarvan één de liefde in het oosten heeft gevonden. Dat zijn Anna en Nikki Veltman en Klaas Stronks. Met een achtergrond in financien (Management Nyenrode Business), landschapsarchitectuur en hun hart en passie in landbouw en vlees gaan zij leegstand in de argrairische sector tegen.

Locatie & Doelstelling

Plek: erve Relker aan de Markveldseweg 18 te Diepenheim

Opgave: De in het fraaie bosrijke buitengebied tussen Diepenheim en Hengevelde gelegen boerderij is aangekocht door de provincie. Het merendeel van de gronden zijn gebruikt voor de realisatie van nieuwe natuur. De karakteristieke boerderij met circa 1 ha grond vraagt om een nieuwe invulling.

Het Plan

Ontwikkeling van een hip boerenbedrijf waar goed voedsel centraal staat en de consument betrokken is bij de voedselproductie.

 

Jury Rapport

Oordeel jury

Oost West is met recht een runner up. Er is lef voor nodig om in deze tijd -waarin het eten van vlees bijna in de ban is gedaan- juist te kiezen voor een business case waarin vlees een bijna ambachtelijke plaats krijgt. Extra lef voor het presenteren van de business case in de vorm van een glossy. Dit geeft het concept een twist. Het concept is verder sympathiek, goed doordacht en doet recht aan de historische waarden van het platteland.

De kracht is tegelijkertijd ook de zwakte. Het plan is gebaat bij uniciteit. En gaat daarmee voorbij aan de doelstelling van de provincie om een oplossing te vinden voor de grootschalige leegstand op o.a. het platteland.

Het is ook de vraag wat het plan teruggeeft aan het landschap en of het daadwerkelijk bijdraagt aan recreatieve belangstelling. Het team heeft ideeën voor een “groene” aankleding van het erf en zou graag natuurland willen pachten voor de vleeskoeien, maar dit komt in het plan verder niet terug. Daarmee laat het team een kans lopen.

Het team kiest voor een interessante optie. De leegstaande locatie huren en pas op langere termijn kopen. Daarmee blijven de risico’s voor Oost West beperkt en kan de provincie, eigenaar van meerdere agrarische bedrijven, deze als broedplaatsen van talent en jong ondernemerschap in de markt zetten. Dit kan zowel voor de eigenaar als jonge ondernemer voordelig zijn.

De locatie in combinatie met de gekozen strategie is logisch, maar misschien ook te voor de hand liggend. Het blijft interessant dat dit voorstel als het ware teruggrijpt op kleinschalige oeroude landbouw principes in een tijd waarin de aandacht zo nadrukkelijk is komen te liggen op productie van volumes. Dit team gun je een kans om door te breken!

 

Oordeel jury op hoofdlijnen

  • Het concept is sympathiek en doet recht aan historische waarden van het landschap
  • Plan is echter geen oplossing voor de grootschalige leegstand van boerderijen
  • Er wordt getwijfeld aan de recreatieve belangstelling voor ambachtelijke vleesproductie
  • Plan oppert een interessante huur/koopconstructie