Team Slopen voor Ruimte

Het team

bestaat uit Inge Vlemingh die in 2014 als landschapsontwerper is afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam, Merel Enserink en het derde teamlid Renze van Och zijn allebei eveneens in 2014 als landschapsontwerper afgestudeerd in Wageningen.

Locatie & Doelstelling

Plek: Boerderij aan de Borkeldsweg 22 te Holten

Opgave: Het vinden van een nieuwe invulling voor deze boerderij met veel stalruimte.

Het Plan

Deels slopen van agrarische bebouwing als oplossing, en herbestemmen van de overblijvende erven voor energie, natuur en voedselproductie.

Download het volledige plan (pdf)

Jury Rapport

Oordeel jury

Het team komt met een duidelijke visie op de opgave van leegstaand agrarisch vastgoed. Authentieke boerderijen zijn nog wel te herbestemmen, maar de echte opgave zit bij de minder karaktervolle boerderijen met grote en monofunctionele stallen. De oplossing is volgens dit team de sloop van circa 90% van dit vastgoed. Voor de overblijvende 10% is dan kans voor herbestemming. Daarbij wordt gedacht aan energie-erven, natuur-erven en voedsel-erven.

Dit plan vraagt om acceptatie van sloop als oplossing. Met het saneren van het vastgoed verdwijnt voor de eigenaar ook de boekwaarde van het vastgoed. Het team stelt voor om een provinciaal sloopfonds op te zetten en daarnaast moet de financiering komen uit opbrengsten van energie, voedsel en erven. De jury had gehoopt op een creatievere manier van financiering in plaats van de inzet van provinciale gelden. Ook ontbreekt de uitwerking van dit fonds.

Het plan is een ontwerp voor de grote schaal. Een oplossing voor geheel Overijssel. De boerderij in Holten zou een uitwerking moeten zijn die “the proof of the pudding” is voor de visie. Het plan voor de boerderij in Holten mist echter de diepgang om de realiteit te kunnen beoordelen. Uit de inzending en/of het proces is niet naar voren gekomen dat het team zich intensief heeft ingezet om draagvlak te genereren in de omgeving.

De businesscase is voor het globale plan beperkt uitgewerkt, maar is niet vertaald naar de concrete situatie in Holten.

De jury constateert dat een strategisch conceptuele visie niet de concreetheid heeft die in de prijsvraag gevraagd wordt. Wel wordt goed aansluiting gezocht bij andere provinciale beleidsthema’s als energie, voedsel en natuur.

 

Oordeel jury op hoofdlijnen

  • Duidelijke en eerlijke visie: slopen is noodzaak
  • Financiering voor deze sloop weinig vernieuwd: sloopfonds van provincie
  • Concrete uitwerking voor een energie-, voedsel-, of natuurerf voor boerderij in Holten mist
  • Visie geschikt als uitgangspunt voor provinciaal beleid