Team Weldoeners

Het team

Weldoeners wordt gevormd door Frans van Ditzhuijzen en Thijs van Dalen. Zij zijn afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam.

Locatie & Doelstelling

Plek: Steenfabriek Fortmond te Olst-Wijhe

Opgave: Na het beëindigen van de steenindustrie in de jaren zeventig is het gebied eigendom geworden van Staatsbosbeheer. De eigenaar is op zoek naar een passende invulling van het gebied die recht doet aan de kwaliteiten van het gebied en de steenovens en schoorsteen met een rijksmonumentale status.

Het Plan

De voormalig steenfabriek in Fortmond zal worden omgedoopt tot eerste Drone luchthaven van Nederland.

Download het volledige plan (pdf)

Jury Rapport

Oordeel jury

De ontwikkeling van een droneluchthaven is erg toekomstgericht en richt zich op de nieuwe snelgroeiende industrie van de drone. De drone wordt wellicht net zo alledaags als de Wi-Fi die nu overal in de lucht “hangt”. In het plan krijgt het industriële erfgoed een nieuwe betekenis. Landen en opstijgen boven op de steenoven en de schoorsteen als luchtverkeerstoren.

Een fris en prikkelend idee dat ons als jury scherpt hoe snel de ontwikkelingen in de samenleving gaan. De jury heeft nog wel een vraag bij de behoefte aan een luchthaven. De kracht van de drone zit toch in het feit dat hij overal kan opstijgen en landen.

Het team wil daarnaast de locatie beschikbaar stellen voor verenigingen door onder meer een opblaasbare hal te plaatsen op de de steenoven. Niet duidelijk is of er animo bij verenigingen bestaat. Ook komt niet duidelijk naar voren hoe de omgeving is betrokken bij het plan.

Verder constateert de jury dat in het plan weinig is gedaan met de kwaliteiten van het gebied en dat er voor het monument geen meerwaarde is. Een plan voor financiering ontbreekt. Dit moet onderdeel vormen van een verdere uitwerking.

De jury ziet in het plan een mooie ontwikkeling van baksteen als “oude industrie” naar de drone als industrie van de toekomst, maar constateert ook dat draagvlak en financiële haalbaarheid nog onvoldoende zijn uitgewerkt.

 

Oordeel jury op hoofdlijnen

  • Een droneluchthaven is een vernieuwend concept
  • Het is een duidelijk statement voor de snelheid van technologische ontwikkelingen
  • Aan het nut en de haalbaarheid van het concept wordt getwijfeld
  • Ook is geen aandacht voor draagvlak in de omgeving
  • De meerwaarde voor omgeving en het Rijksmonument is niet duidelijk