Ruimte & zorg

Ruimte en Zorg is een actueel en urgent onderwerp. Door de toenemende vergrijzing en het scheiden van wonen en zorg blijven steeds meer ouderen en mensen met een functiebeperking zelfstandig of in een beschermde woonvorm wonen. De vraag naar onder andere levensloopbestendige woningen neemt de komende jaren fors toe en gedateerd zorgvastgoed komt leeg te staan.


EEN PLANT DIE TERUG PRAAT? DAT KAN BETER!

Er liggen grote vragen die niet beantwoord kunnen worden met een off-road rollator of een plant die terug praat. De zoektocht binnen Ruimte en Zorg wordt verkend door vier Ruimdenkers. Zij formuleren komende maanden samen met betrokkenen uit het werkveld een scherpe visie op vier thema's. Deze visies worden tijdens de manifestatie in mei 2016 samen met belangstellenden vertaald naar concrete projecten.

Denk mee met Daan, Jos, Annemarie en Lex!

De Ruimdenkers Daan Roosegaarde, Jos de Blok, Annemarie van Gaal en Lex Slaghuis gaan aan de slag met Ruimte en Zorg. 
U kunt de Ruimdenkers inspireren en hen richting geven. Want iedereen kan ruimdenken.

Volg de Ruimdenkers in hun denkproces

Volg de processen van de Ruimdenkers op deze website via de blogs en via Facebook, Twitter, LinkedIn en per mail via de digitale nieuwsbrief. Help de Ruimdenkers bij hun zoektocht door uw visie of mening te geven op hun blogs.

Kom naar de Ruimdenkersmanifestatie

Donderdag 19 mei vindt de Ruimdenkersmanifestatie plaats. Een groots evenement waar de Ruimdenkers hun bevindingen op verrassende wijze presenteren. Door interactieve middelen kan de hele zaal mee denken! Reserveer deze dag alvast in uw agenda en houd de site in de gaten voor meer informatie.

De Ruimdenkers

Daan Roosegaarde

Daan Roosegaarde is een Nederlandse pionier, kunstenaar, ondernemer en ontwerper. Hij staat aan het hoofd van Studio Roosegaarde, een ontwerpstudio met vestigingen in Nederland en Shanghai. Een van zijn bekendste werken is Dune, een interactief korenveldlandschap dat uit honderden ledlampen bestaat. Vanuit zijn creatieve kijk op de openbare ruimte gaat Daan aan de slag met Ruimte en Zorg. Welke creatieve oplossingen zijn te bedenken voor het effect dat de wijzigingen in de zorg kunnen hebben op de openbare ruimte?

Jos de Blok

Hij gaf de zorg weer terug aan de wijkverpleegkundigen. Hij wordt zelfs zorgprofeet en inspirator genoemd. Jos de Blok, directeur van thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Zijn succesformule is: geen planner, geen manager, het team regelt alles zelfstandig. ‘Hoe minder je organiseert, hoe beter. Vertrouwen en verantwoordelijkheid in plaats van controle en achterdocht.’ Samen met onder andere Jan Rotmans is Jos nu bezig een eerlijke zorgverzekering op te zetten. Met zijn vermogen om zaken echt anders en vernieuwend te organiseren, gaat Jos aan de slag met de vraagstukken binnen Ruimte en Zorg.

Annemarie van Gaal

Annemarie van Gaal kennen we als financieel adviseur en tv persoonlijkheid, onder andere van televisieprogramma’s Een Dubbeltje Op Zijn Kant en Divorce Hotel. Daarnaast heeft ze een groot ondernemershart en schrijft ze boeken als Succes, Winst en Ambitie om anderen te helpen bij hun ondernemingsdromen. Annemarie is ook betrokken geweest bij zorgprojecten, zoals ‘Slimmere Zorg’ van gemeente Alkmaar waar zij dagvoorzitter was en korte lezingen gaf om mensen anders te leren denken, in andere verdienmodellen.

Lex Slaghuis

Lex Slaghuis is CTO van de Open State Foundation en houdt zich bezig met nieuwe, open vormen van informatie, samenwerken, kennisdelen en data uitwisselen. Vanuit zijn ervaring met open data en big data duikt hij in het vraagstuk Ruimte en Zorg. Op welke wijze formuleer je uit de berg data dé opgave voor Ruimte en Zorg? En welke creatieve oplossingen zijn hiervoor te bedenken? Lex gaat deze uitdaging aan. Op zoek naar vernieuwing!

De thema's

Toekomstbestendig zorgvastgoed

De verzorgingshuiscapaciteit is de afgelopen vijf jaar met 20% gereduceerd. Doordat er geen indicaties meer worden afgegeven voor lage zzp’s, valt de instroom van nieuwe bewoners stil, waardoor woningen komen leeg te staan. Zorgorganisaties zien geen andere optie meer dan verzorgingshuizen te sluiten. Een deel van de verzorgingshuizen kan worden omgebouwd tot verpleeghuizen of naar andersoortige functies, maar hier zijn aanzienlijke investeringen mee gemoeid. Niet al het bestaande zorgvastgoed is geschikt voor herontwikkeling, maar ook bestaande ruimtelijke wet- en regelgeving kan een obstakel zijn, met leegstand tot gevolg.

Big data

Het landschap van Ruimte en Zorg gaat de aankomende jaren drastisch veranderen. Deze verandering vraagt om doortastende denkers met nieuwe middelen. Deze nieuwe middelen zijn gelegen op het vlak van big data analyse, open data toepassingen (apps) en (geografische) informatiesystemen. Er wordt veel analyse gedaan door overheden, zorgpartijen, verzekeraars, rekenkamers en corporaties. Daarnaast is door de invoering van domotica vele nieuwe zorginformatie voorhanden. Hoewel de koppeling tussen ruimtelijke ontwikkeling en zorg van harte toegejuicht wordt, zijn specifieke datatoepassingen op dit gebied maar nauwelijks beschikbaar.

 

Bestaande woonvoorraad

Zorgaanbieders en woningcorporaties staan voor de opgave nieuwe woonzorgarrangementen te realiseren, aansluitend bij de vraag van bewoners. Het aanbod van geschikte woningen, zowel in de huursector als in de private sector, blijft achter bij de (toenemende) vraag. Burgers nemen steeds meer zelf het initiatief om wonen en zorg zelf te organiseren. De overheid is nog zoekende hoe met deze initiatieven om te gaan.

Openbare Ruimte

Hoe ziet een veilige en leefbare openbare ruimte eruit in een maatschappij waar zorgbehoevenden langer zelfstandig wonen? En welke impact heeft de veranderende zorgsector op de openbare ruimte en de ruimtelijke kwaliteit?